ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ความลับแห่งสารสมองสร้างสุขเพื่อชีวิตคิดบวก
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : นพ.มนตรี แสงภัทราชัย
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สมองเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์ และสมองก็มีความลับบางอย่างที่บางคนไม่เคยรู้มาก่อน นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย ผู้มีความรู้ด้านสมองได้นำเอาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำ งานของสมองเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขนั้น มาเรียบเรียงเขียนเอาไว้ในเล่มนี้ เพื่อให้เรานำเอาไปปฏิบัติตามมนุษย์เราเมื่อมีความสุขแล้ว ความสำเร็จย่อมจะตามมา นี่เป็นตรรกะหนึ่งของมนุษย์ที่มุ่งเน้นสร้างชีวิตในด้านการทำงาน แต่หลายคนใช้ชีวิตด้วยความเครียด ด้วยความทุกข์ แต่ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาความสำ เร็จซึ่งถ้าเบื้องต้นสมองยังไม่สามารถทำให้ตัวเรามีความสุขได้ คำว่าความสำเร็จอย่ามองหาเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องย่อมจะนำ ผลลัพธ์ที่ดีมาสู่ชีวิตมากกว่าที่เราจะมุ่งเน้นทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการลองผิดลองถูกคนที่คิดอะไรเวียนวนซ้ำไปซ้ำมา โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นทัศนคติในเชิงลบ ยิ่งทำให้สมองทำงานได้ค่อนข้างจำกัดและกดดัน หนังสือเล่มนี้ถ้าคุณอ่านแล้วนำไปปฏิบัติตามชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลในเส้นทางที่ดี