ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การลงทุนในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้แก่ “คริปโทเคอร์เรนซี” หรือ “โทเคนดิจิทัล” เกิดตัวกลางในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงมีการยอมรับการชำระค่าสินค้า ค่าบริการโดยใช้คริปโทเคอร์เรนซี ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาระภาษีกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอย่างไร ถือเป็นประเด็นกฎหมายภาษีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องศึกษาให้เข้าใจเพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้อง