ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ภาษีเงินปันผล
หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : ชุมพร เสนไสย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : “เงินปันผล” จากกำไรสุทธิของบริษัท กฎหมายให้ทางเลือกในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผล มีสิทธิเลือกเสียภาษีต่างหากในอัตราร้อยละ 10 แต่หากจะนำเงินปันผลไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นในการยื่นภาษีก็จะมีสิทธิได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล ข้อมูลดี ๆ จากเล่มนี้จะช่วยคุณตัดสินใจเกี่ยวกับเงินปันผลว่าจะเสียภาษีอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด