ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ A-Level
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ A-Level" ฉบับทบทวนก่อนสอบด้วยความมั่นใจ รวบรวมโจทย์ที่มักจะนำมาออกสอบบ่อยๆ และเป็นข้อสอบแนวปัจจุบันมากที่สุด พร้อมเฉลยเทคนิคในการตอบอย่างละเอียด โดยอาจารย์ "พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร" ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์์และฟิสิกส์ ประสบการณ์ติวมากกว่า 20 ปี หากนักเรียนได้ฝึกฝน ทำทุกข้อจนเข้าใจ เชื่อว่าชัยชนะจะเป็นของทุกคนอย่างแน่นอน